4 รูปแบบ การจัดส่งสินค้า

Cartakecare.com บริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 4 ช่อง ได้แก่

  1. จัดส่งโดย EMS หรือ Kerry – คิดค่าจัดส่ง ตามน้ำหนักและขนาดพัสดุ
  2. จัดส่งโดย Grab, Skootar หรือ Lalamove – คิดค่าจัดส่งตามระยะทาง (เหมาะกับการจัดส่งภายในพื้นที่ กทม.)
  3. จัดส่งโดย บริษัทฯขนส่ง – ลูกค้าจ่ายค่าขนส่งปลายทางกับบริษัทฯขนส่ง (เหมาะกับการจัดส่งไปต่างจังหวัด)
  4. รับสินค้าหน้าร้าน – ชำระค่าสินค้าพร้อมรับสินค้าที่ร้าน