แสดง 6 รายการ


คุณสมบัติ หลอดไฟเลี้ยว หลอดไฟถอย

  • มีให้เลือกทั้งแบบ 12V และ 24V
  • หลอดไฟ 12V ใช้งานกับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์
  • หลอดไฟ 24V ใช้งานกับรถบรรทุก รถบัส รถขนาดใหญ่
  • มีทั้งหลอดเขี้ยว และ หลอดเสียบ
  • ใช้เป็นหลอดไฟเลี้ยว หรือ หลอดไฟถอย (1 จุด 1 ไส้)
Cartakecare.com | ศูนย์รวม น้ำมันเครื่อง จารบี เคมีภัณฑ์ สำหรับรถคุณ - We help you " Road-Ready "

1. STANLEY – หลอดไฟเลี้ยวรถยนต์ สแตนเลย์ 12V 23W (A-4577) และ 24V 25W (A-4587M)

หลอดไฟเลี้ยวรถยนต์ stanley สแตนเลย์ 24V 25W A-4587M

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟเลี้ยว รถยนต์ รถบรรทุก
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) Indicator Light Bulb
แรงดันไฟ 12V 23W (A-4577, หลอด 93)
24V 25W (A-4587M, หลอด 305)
ฐาน 1 จุด 1 ไส้ (BA15S)
การใช้งาน หลอดไฟเลี้ยว หรือ หลอดไฟถอย

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2. OSRAM – หลอดไฟเลี้ยวรถยนต์ ออสแรม 12V 21W (7506) และ 24V 21W (7511)

หลอดไฟเลี้ยว รถยนต์ ออสแรม osram 7506 7511

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟเลี้ยว รถยนต์ รถบรรทุก ออสแรม
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM INDICATOR LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 21W (7506, หลอด 93)
24V 21W (7511, หลอด 305)
ฐาน 1 จุด 1 ไส้ (BA15S)
การใช้งาน หลอดไฟเลี้ยว หรือ หลอดไฟถอย

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

3. OSRAM – หลอดไฟเลี้ยวรถยนต์ ออสแรม สีส้ม – 12V 21W (7507)

หลอดไฟเลี้ยว รถยนต์ (สีส้ม) ออสแรม osram 7507

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟเลี้ยว (สีส้ม) รถยนต์ ออสแรม
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM INDICATOR LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 21W (7507)
ฐาน 1 จุด 1 ไส้ (BAU15S)
การใช้งาน หลอดไฟเลี้ยว สีส้ม

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

4. OSRAM – หลอดไฟเลี้ยวรถยนต์ ออสแรม หลอดเสียบ T20 – 12V 21W (7505)

หลอดไฟเลี้ยว หลอดเสียบ T20 รถยนต์ ออสแรม osram 7505

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟเลี้ยว หลอดเสียบ (T20) รถยนต์ ออสแรม
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM INDICATOR LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 21W (7505)
ฐาน 1 จุด 1 ไส้ (W3x16d)
การใช้งาน หลอดไฟเลี้ยว หรือ หลอดไฟถอย

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

5. OSRAM – หลอดไฟเลี้ยวรถยนต์ ออสแรม หลอดเสียบ T20 สีส้ม – 12V 21W (7504)

หลอดไฟเลี้ยว รถยนต์ แบบหลอดเสียบ T20 สีส้ม ออสแรม osram 7504

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟเลี้ยว รถยนต์ แบบหลอดเสียบ T20 สีส้ม ออสแรม
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM INDICATOR LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 21W (7504)
ฐาน 1 จุด 1 ไส้ (WX3x16d)
การใช้งาน หลอดไฟเลี้ยว หรือ หลอดไฟถอย แบบหลอดเสียบ

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

6. OSRAM – หลอดไฟเลี้ยวรถยนต์ ออสแรม หลอดเสียบ T20 – 12V 27W (3156)

หลอดไฟเลี้ยว รถยนต์ แบบหลอดเสียบ T20 พร้อมขั้ว ออสแรม osram 3156

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟเลี้ยว รถยนต์ แบบหลอดเสียบ T20 พร้อมขั้ว ออสแรม
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM INDICATOR LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 27W (3156)
ฐาน 1 จุด 1 ไส้ (W2.5x16d)
การใช้งาน หลอดไฟเลี้ยว หรือ หลอดไฟถอย

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สรุป

นึกถึง " หลอดไฟเลี้ยว หลอดไฟถอย รถยนต์ " นึกถึง " Cartakecare.com "
Cartakecare.com | ศูนย์รวม น้ำมันเครื่อง จารบี เคมีภัณฑ์ สำหรับรถคุณ - We help you " Road-Ready "