แสดง 3 รายการ


คุณสมบัติ หลอดไฟฟิวส์ หลอดไฟห้องโดยสาร

  • ใช้เป็น หลอดไฟฟิวหน้ารถยนต์
  • แรงดันไฟ 12V ใช้กับรถยนต์
  • แรงดันไฟ 24V ใช้สำหรับรถบรรทุก รถบัส หรือรถขนาดใหญ่
Cartakecare.com | ศูนย์รวม น้ำมันเครื่อง จารบี เคมีภัณฑ์ สำหรับรถคุณ - We help you " Road-Ready "

1. OSRAM – หลอดไฟห้องโดยสาร ออสแรม 10×31 mm. : 12V 10W (6438)

หลอดไฟห้องโดยสาร ออสแรม 10x31 mm. 12V 10W 6438

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟห้องโดยสาร ออสแรม  10×31 mm.
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM FESTOON LAMP BULB 10×31
แรงดันไฟ 12V 10W (6438)
ฐาน SV8.5-8
การใช้งาน ใช้เป็น หลอดไฟภายในรถ  หรือ หลอดไฟเพดาน

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2. OSRAM – หลอดไฟห้องโดยสาร ออสแรม 10×36 mm.: 12V 5W (6418), 12V 10W (6461), 24V 5W (6423)

หลอดไฟห้องโดยสาร ออสแรม 10x36 mm. 12V 5W 6418

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟฟิวส์ ออสแรม 10×36 mm.
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM FESTOON LAMP BULB  10×36
แรงดันไฟ 12V 5W (6418)
12V 10W (6461)
24V 5W (6423)
ฐาน SV8.5-8
การใช้งาน ใช้เป็นหลอดไฟในเก๋ง หรือ หลอดไฟเพดานภายในห้องโดยสารรถ

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

3. OSRAM – หลอดไฟห้องโดยสาร ออสแรม 10×39 mm.: 12V 10W (6411), 24V 5W (6424), 24V 10W (6429)

หลอดไฟเพดาน หลอดไฟฟิวส์ 10x39 mm. ออสแรม 12V 10W 6411

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟฟิวส์ห้องโดยสาร ออสแรม 10×39 mm.
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM FESTOON CABIN LAMP BULB  10×39
แรงดันไฟ 12V 5W (6411)
24V 10W (6424)
24V 5W (6429)
ฐาน SV8.5-8
การใช้งาน ใช้เป็นหลอดไฟฟิวส์ห้องโดยสาร หรือ หลอดไฟเพดานในรถยนต์

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สรุป

นึกถึง " หลอดไฟฟิวส์ หลอดไฟห้องโดยสาร" นึกถึง " Cartakecare.com "
Cartakecare.com | ศูนย์รวม น้ำมันเครื่อง จารบี เคมีภัณฑ์ สำหรับรถคุณ - We help you " Road-Ready "