แสดง 39 รายการ

ฟรี !
ฟรี !
ฟรี !

คุณสมบัติ น้ำมันเกียร์ธรรมดาเฟืองท้าย

  • น้ำมันเเกียร์ธรรมดาและเฟืองท้่าย สำหรับถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD), รถยนต์อเนกประสงค์ (SUVs), และรถบรรทุก

ข้อเสนอแนะในการใช้งาน น้ำมันเกียร์ธรรมดาเฟืองท้าย

  • ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เก่าออกก่อนทุกครั้งที่จะใช้งาน
  • ควรเลือกความหนืดให้เหมาะสมตามสเปคของเครื่องยนต์ (ดูตามคู่มือ)

Cartakecare.com | ศูนย์รวม น้ำมันเครื่อง จารบี เคมีภัณฑ์ สำหรับรถคุณ - We help you " Road-Ready "

1. น้ำมันเกียร์ ปตท. ซินเธติค เกียร์ แอลเอส SAE 75W-90

PTT – SYNTHETIC GEAR LS

น้ำมันเกียร์งานหนักคุณภาพสูงสุดเกรดสังเคราะห์ 100% สำหรับเฟืองท้ายแบบป้องกันล้อหมุนฟรี (Limited-Slip Differential, LSD) ของรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) สมรรถนะสูงเช่น รถยนต์อเนกประสงค์ (SUVs) รถปิกอัพ เป็นต้น

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) น้ำมันเกียร์ ปตท. ซินเธติค เกียร์ แอลเอส SAE 75W-90
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) SYNTHETIC GEAR LS
ความหนืด SAE 75W-90
ขนาด 1 ลิตร
เกรด สังเคราะห์ 100%
ประเภทรถ น้ำมันเกียร์เฟืองท้ายแบบป้องกันล้อหมุนฟรี (Limited-Slip Differential, LSD)

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2. น้ำมันเกียร์ ปตท. ลิมิเต็ด สลิป เกียร์ ออยล์ SAE 80W-90

PTT – LIMITED SLIP GEAR OIL SAE 80W-90

น้ำมันเกียร์คุณภาพสูง เหมาะสำหรับเฟืองท้ายงานหนักของรถประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด limited slip differential (LSD)

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) น้ำมันเกียร์ ปตท. ลิมิเต็ด สลิป เกียร์ ออยล์ SAE 80W-90
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) LIMITED SLIP GEAR OIL
ความหนืด SAE 80W-90
ขนาด 1 ลิตร
เกรด ธรรมดา
ประเภทรถ น้ำมันเกียร์เฟืองท้าย รถขับเคลื่อน 4 ล้อ limited slip differential (LSD)

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

3. น้ำมันเกียร์ ปตท. ลิมิเต็ด สลิป เกียร์ ออยล์ SAE 85W-140

PTT – LIMITED SLIP GEAR OIL SAE 85W-140

น้ำมันเกียร์คุณภาพสูง เหมาะสำหรับเฟืองท้ายงานหนักของรถประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อ ชนิด limited slip differential (LSD)

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) น้ำมันเกียร์ ปตท. ลิมิเต็ด สลิป เกียร์ ออยล์ SAE 85W-140
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) LIMITED SLIP GEAR OIL
ความหนืด SAE 85W-140
ขนาด 1 ลิตร
เกรด ธรรมดา
ประเภทรถ น้ำมันเกียร์เฟืองท้าย รถขับเคลื่อน 4 ล้อ limited slip differential (LSD)

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

4. น้ำมันเกียร์ ปตท. จีแอล-5 SAE 80W-90

PTT – GL-5 SAE 80W-90

น้ำมันเกียร์คุณภาพสูง เหมาะสำหรับระบบเกียร์ธรรมดาและเฟืองท้าย ของรถยนต์และรถบรรทุก

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) น้ำมันเกียร์ ปตท. จีแอล-5 SAE 80W-90
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) GL-5
ความหนืด SAE 80W-90
ขนาด 5 ลิตร / 1 ลิตร
เกรด ธรรมดา
ประเภทรถ น้ำมันเกียร์ธรรมดาและเฟืองท้าย

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

5. น้ำมันเกียร์ ปตท. จีแอล-5 SAE 90

PTT – GL-5 SAE 90

น้ำมันเกียร์คุณภาพสูง เหมาะสำหรับระบบเกียร์ธรรมดาและเฟืองท้าย ของรถยนต์และรถบรรทุก

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) น้ำมันเกียร์ ปตท. จีแอล-5 SAE 90
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) GL-5
ความหนืด SAE 90
ขนาด 5 ลิตร / 1 ลิตร
เกรด ธรรมดา
ประเภทรถ น้ำมันเกียร์ธรรมดาและเฟืองท้าย

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

6. น้ำมันเกียร์ ปตท. จีแอล-5 SAE 85W-140

PTT – GL-5 SAE 85W-140

น้ำมันเกียร์คุณภาพสูง เหมาะสำหรับระบบเกียร์ธรรมดาและเฟืองท้าย ของรถยนต์และรถบรรทุก

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) น้ำมันเกียร์ ปตท. จีแอล-5 SAE 85W-140
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) GL-5
ความหนืด SAE 85W-140
ขนาด 5 ลิตร / 1 ลิตร
เกรด ธรรมดา
ประเภทรถ น้ำมันเกียร์ธรรมดาและเฟืองท้าย

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

7. น้ำมันเกียร์ ปตท. จีแอล-5 SAE 140

PTT – GL-5 SAE 140

น้ำมันเกียร์คุณภาพสูง เหมาะสำหรับระบบเกียร์ธรรมดาและเฟืองท้าย ของรถยนต์และรถบรรทุก

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) น้ำมันเกียร์ ปตท. จีแอล-5 SAE 140
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) GL-5
ความหนืด SAE 140
ขนาด 5 ลิตร / 1 ลิตร
เกรด ธรรมดา
ประเภทรถ น้ำมันเกียร์ธรรมดาและเฟืองท้าย

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

8. น้ำมันส่งกำลัง ปตท. พาวเวอร์ทรานส์ SAE 10W

PTT – POWERTRANS SAE 10W

น้ำมันส่งกำลังคุณภาพสูง เหมาะสำหรับระบบส่งกำลังแบบ Powershift Transmission, ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ และระบบไฮดรอลิก ของเครื่องจักรกลหนัก

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) น้ำมันส่งกำลัง ปตท. พาวเวอร์ทรานส์ SAE 10W
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) POWERTRANS
ความหนืด SAE 10W
ขนาด 200 ลิตร
เกรด ธรรมดา
ประเภทรถ น้ำมันไฮดรอลิก / น้ำมันส่งกำลังคุณภาพสูง

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

9. น้ำมันส่งกำลัง ปตท. พาวเวอร์ทรานส์ SAE 30

PTT – POWERTRANS SAE 30

น้ำมันส่งกำลังคุณภาพสูง เหมาะสำหรับระบบส่งกำลังแบบ Powershift Transmission, ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ และระบบไฮดรอลิก ของเครื่องจักรกลหนัก

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) น้ำมันส่งกำลัง ปตท. พาวเวอร์ทรานส์ SAE 30
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) POWERTRANS
ความหนืด SAE 30
ขนาด 200 ลิตร
เกรด ธรรมดา
ประเภทรถ น้ำมันไฮดรอลิก / น้ำมันส่งกำลังคุณภาพสูง

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

10. น้ำมันส่งกำลัง ปตท. พาวเวอร์ทรานส์ SAE 50

PTT – POWERTRANS SAE 50

น้ำมันส่งกำลังคุณภาพสูง เหมาะสำหรับระบบส่งกำลังแบบ Powershift Transmission, ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ และระบบไฮดรอลิก ของเครื่องจักรกลหนัก

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) น้ำมันส่งกำลัง ปตท. พาวเวอร์ทรานส์ SAE 50
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) POWERTRANS
ความหนืด SAE 50
ขนาด 200 ลิตร
เกรด ธรรมดา
ประเภทรถ น้ำมันไฮดรอลิก / น้ำมันส่งกำลังคุณภาพสูง

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

11. น้ำมันไฮดรอลิก ปตท. ดี-3 ไฮดรอลิค SAE 10W

PTT – D-3 HYDRAULIC

น้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูงชนิดผสมสารทำความสะอาด เหมาะสำหรับระบบไฮดรอลิกยานยนต์ทั่วไป

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) น้ำมันไฮดรอลิก ปตท. ดี-3 ไฮดรอลิค SAE 10W
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) D-3 HYDRAULIC
ความหนืด SAE 10W
ขนาด 5 ลิตร
เกรด ธรรมดา
ประเภทรถ น้ำมันไฮดรอลิก

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

12. SHELL – น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 A 80W-90 (GL-5) ขนาด 4, 20 ลิตร

SHELL SPIRAX S2 A 80W-90 API GL-5

SHELL SPIRAX S2 : A 80W-90, API : GL-5 เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 A น้ำมันเกียร์ และ น้ำมันเฟืองท้าย คุณภาพสูง เกรด GL-5 ใช้กับรถเกียร์ธรรมดา มีคุณสมบัติ รับแรงกดสูง ช่วยป้องกันการเกิดฟอง ป้องกันสนิม ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น สามารถทนแรงกดได้สูงกว่าเซลล์สไปแร็กซ์ รุ่น จีเอ็กซ์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน - Mercedes - Benz MB 235.6, MAN 342 ( EOD ), MIL-L-2105 D, ZF TE, ML 07/05

 

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 A 80W-90
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) SHELL SPIRAX S2 : A 80W-90 API : GL-5
ขนาด 4, 20 L.
ประเภท shell

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

13. SHELL – น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 A 85W-140 (GL-5) ขนาด 4, 20 ลิตร

SHELL SPIRAX S2 A 85W-140 API GL-5

SHELL SPIRAX S2 : A 85W-140 API : GL-5 เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 A น้ำมันเกียร์ และ น้ำมันเฟืองท้าย คุณภาพสูง เกรด GL-5 ใช้กับรถเกียร์ธรรมดา มีคุณสมบัติ รับแรงกดสูง ช่วยป้องกันการเกิดฟอง ป้องกันสนิม ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น สามารถทนแรงกดได้สูงกว่าเซลล์สไปแร็กซ์ รุ่น จีเอ็กซ์ มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน - Mercedes - Benz MB 235.6, MAN 342 ( EOD ), MIL-L-2105 D, ZF TE, ML 07/05

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 A 85W-140
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) SHELL SPIRAX S2 :  A 85W-140 API : GL-5
ขนาด 4, 20 L.
ประเภท น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย / shell

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

14. SHELL – น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 A 90 (GL-5) ขนาด 4, 20 ลิตร

SHELL SPIRAX S2 A 90 API GL-5

SHELL SPIRAX S2 : A 90  API : GL-5 เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 A 90 เป็น น้ำมันเกียร์ และเฟืองท้าย คุณภาพสูง เกรด GL-5 สำหรับรถเกียร์ธรรมดา ช่วยปกป้องระบบดิฟเฟอเรนเชียลและชุดเกียร์งานหนักภายใต้สภาวะแรงกดดันสูง ลดการสึกหรอและการกัดกร่อน ยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี ทำให้น้ำมันหล่อลื่นมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 A 90
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) SHELL SPIRAX S2 : A 90  API : GL-5
ขนาด 4, 20 L.
ประเภท น้ำมันเกียร์เฟืองท้าย / shell

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

15. SHELL – น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 A 140 (GL-5) ขนาด 4, 20 ลิตร

SHELL SPIRAX S2 A 140 API GL-5

SHELL SPIRAX S2 : A 140 API : GL-5 เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 A เป็น น้ำมันเกียร์ และเฟืองท้าย คุณภาพสูง เกรด GL-5 สำหรับรถเกียร์ธรรมดา ช่วยปกป้องระบบดิฟเฟอเรนเชียลและชุดเกียร์งานหนักภายใต้สภาวะแรงกดดันสูง ลดการสึกหรอและการกัดกร่อน ยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนเครื่องยนต์  ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี ทำให้น้ำมันหล่อลื่นมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 A 140
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) SHELL SPIRAX S2 :  A 140 API : GL-5
ขนาด 4, 20 L.
ประเภท น้ำมันเกียร์ และ น้ำมันเฟืองท้าย / shell

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

16. SHELL – น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 G 80W-90 (GL-4) ขนาด 4, 20 ลิตร

SHELL SPIRAX S2 G 80W-90 API GL-4

SHELL SPIRAX S2 : G 80W-90 API : GL-4 เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 G น้ำมันเกียร์ และเฟืองท้าย คุณภาพสูง สำหรับรถเกียร์ธรรมดา เกรด GL-4 มีการไหลที่ดีกว่าชนิดเกรดเดี่ยว ทำให้สามารถหล่อลื่นได้ดีกว่า เป็น น้ำมัน ที่ป้องกันการสึกหรออย่างดีเยี่ยมทนทานต่อการกัดกร่อน มีความคงตัวสูง ทำให้น้ำมันหล่อลื่นมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

 

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 G 80W-90
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) SHELL SPIRAX S2 : G 80W-90 API : GL-4
ขนาด 4, 20 L.
ประเภท น้ำมันเกียร์เฟืองท้าย / shell

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

17. SHELL – น้ำมันเกียร์ธรรมดา เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 G 90 (GL-4) ขนาด 4, 20 ลิตร

SHELL SPIRAX S2 G 90 API GL-4

SHELL SPIRAX S2 : G 90 API : GL-4 เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 G 90 เป็น น้ำมันเกียร์ และ น้ำมันเฟืองท้าย คุณภาพสูง เกรด GL-4 ใช้กับรถเกียร์ธรรมดา ป้องกันการสึกหรออย่างดีเยี่ยม เป็น น้ำมัน ที่ทนทานต่อการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี ทำให้น้ำมันหล่อลื่นมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 G 90 น้ำมันเกียร์ และเฟืองท้าย
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) SHELL SPIRAX S2 : G 90 API : GL-4
ขนาด 4, 20 L.
ประเภท น้ำมันเกียร์ธรรมดา / shell

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

18. SHELL – น้ำมันเกียร์ธรรมดา เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 G 140 (GL-4) ขนาด 4, 20 ลิตร

SHELL SPIRAX S2 G140 API GL-4

SHELL SPIRAX S2 : G140 API : GL-4 เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 G 140 เป็น น้ำมันเกียร์ และ น้ำมันเฟืองท้าย คุณภาพสูง เกรด GL-4 ใช้กับรถเกียร์ธรรมดา ป้องกันการสึกหรออย่างดีเยี่ยม เป็น น้ำมัน ที่ทนทานต่อการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี ทำให้น้ำมันหล่อลื่นมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 G 140 น้ำมันเกียร์ และเฟืองท้าย
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) SHELL SPIRAX S2 : G140 API : GL-4
ขนาด 4, 20 L.
ประเภท น้ำมันเกียร์ธรรมดา / shell

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

19. SHELL – น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 ALS 90 (GL-5) ขนาด 4, 20 ลิตร

SHELL SPIRAX S2 ALS 90 (Limited slip Differentials) API GL-5

SHELL SPIRAX S2 : ALS 90 (Limited slip Differentials) API : GL-5 เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 ALS 90 น้ำมันเกียร์ และ น้ำมันเฟืองท้าย คุณภาพสูง เกรด API : GL-5 เหมาะสำหรับรถ ที่ใช้ระบบเกียร์ธรรมดาช่วยปกป้องระบบเกียร์หรือเ ฟืองท้าย ของรถที่ต้องการน้ำมันที่มีคุณสมบัติ Limited slip ป้องกันการสึกหรออย่างดีเยี่ยม เป็น น้ำมัน ที่ทนทานต่อการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี ทำให้น้ำมันหล่อลื่นมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) เชลล์ สไปเร็กซ์ S2 ALS 90 น้ำมันเกียร์ และเฟืองท้าย ลิมิเต็ด สลิป
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) SHELL SPIRAX S2 : ALS 90 (Limited slip Differentials) API : GL-5
ขนาด 4, 20 L.
ประเภท น้ำมันเกียร์เฟืองท้าย Limited Slip / shell

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

20. SHELL – น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย เชลล์ สไปเร็กซ์ S3 AX 80W-90 (GL-5) ขนาด 1, 4, 20 ลิตร

SHELL SPIRAX S3 AX 80W-90 API GL-5

SHELL SPIRAX S3 : AX 80W-90 API : GL-5 เชลล์ สไปเร็กซ์ S3 น้ำมันเกียร์ และเฟืองท้าย มีคุณสมบัติลดแรงเสียดทานพิเศษ ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียกำลัง ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะส่งผลให้ประหยัดน้ำมันเชื่อเพลง ปกป้องระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดาและเฟืองท้ายจากการหลุดร่อนออก เกิดเป็นตามดหรือพิตติ้ง ทำให้ตลับลูกปืนเสียหายและกัดกร่อน จึงช่วยลดค่าบำรุงรักษา และยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ยาวนานขึ้น ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ดี ทำให้น้ำมันหล่อลื่นมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น เป็น น้ำมันเกียร์ และ น้ำมันเฟืองท้าย ที่ทนต่อแรงเฉือน จึงช่วยให้น้ำมันหล่อลื่นมีการไหลที่ดีแม้ในสภาวะอุณหภูมิต่ำ

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) เชลล์ สไปเร็กซ์ S3 AX 80W-90
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) SHELL SPIRAX S3 : AX 80W-90 API : GL-5
ขนาด 1, 4, 20 L.
ประเภท น้ำมันเกียร์ และเฟืองท้าย / shell

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

21. SHELL – น้ำมันเกียร์ และไฮดรอลิค เชลล์ สไปเร็กซ์ S4 TXM ขนาด 1, 4, 20 ลิตร

SHELL SPIRAX S4 TXM

SHELL SPIRAX S4 : TXM เชลล์ สไปเร็กซ์ S4 น้ำมันเกียร์ และเฟืองท้าย เป็น น้ำมันเกียร์ สำหรับระบบเกียร์และไฮดรอลิคในรถแทรคเตอร์ที่ใช้ในการเกษตรบางชนิด และ ระบบ Wet Brake ป้องกันการกัดกร่อน การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และการสึกหรอ อย่างดีเยี่ยม ช่วยป้องกันการเกิดฟอง ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) เชลล์ สไปเร็กซ์ S4 น้ำมันเกียร์ และระบบไฮดรอลิค
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) SHELL SPIRAX S4 : TXM
ขนาด 1, 4, 20 L.
ประเภท น้ำมันเกียร์ ไฮดรอลิค รถแทรคเตอร์ / shell

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สรุป

นึกถึง " น้ำมันเกียร์ธรรมดาเฟืองท้าย " นึกถึง " Cartakecare.com "

Cartakecare.com | ศูนย์รวม น้ำมันเครื่อง จารบี เคมีภัณฑ์ สำหรับรถคุณ - We help you " Road-Ready "