แสดง 5 รายการ


คุณสมบัติ หลอดไฟท้าย หลอดไฟเบรค

  • ใช้เป็น หลอดไฟท้ายและหลอดไฟเบรค (ในดวงเดียวกัน)
  • แรงดันไฟ 12V ใช้กับรถยนต์ หรือ รถมอเตอร์ไซด์
  • แรงดันไฟ 24V ใช้สำหรับรถบรรทุก รถบัส หรือรถขนาดใหญ่
  • หลอดขั้ว เขี้ยวสูง-ต่ำ (2 จุด 2 ไส้)
Cartakecare.com | ศูนย์รวม น้ำมันเครื่อง จารบี เคมีภัณฑ์ สำหรับรถคุณ - We help you " Road-Ready "

1. STANLEY – หลอดไฟท้ายรถยนต์ สแตนเลย์ 12V 23/8W (A-4879) และ 24V 25/10W (A-4887)

หลอดไฟท้าย รถยนต์ stanley สแตนเลย์ 24V 25/10W A-4887

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟท้าย รถยนต์ รถบรรทุก
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) TAIL LAMP LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 23/8W (A-4879, หลอด 1016)
24V 25/10W (A-4887, หลอด 308)
ฐาน 2 จุด 2 ไส้ (BAY15D)
การใช้งาน หลอดไฟท้ายและหลอดไฟเบรค ในดวงเดียวกัน

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2. OSRAM – หลอดไฟท้ายรถยนต์ ออสแรม 12V 21/5W (7528) และ 24V 21/5W (7537)

หลอดไฟท้าย รถยนต์ ออสแรม osram 7528 7537

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟท้าย รถยนต์ รถบรรทุก ออสแรม
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) TAIL LAMP LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 21/5W (7528, หลอด 1016)
24V 21/5W (7537, หลอด 308)
ฐาน 2 จุด 2 ไส้ (BAY15D)
การใช้งาน หลอดไฟท้ายและหลอดไฟเบรค ในดวงเดียวกัน

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

3. OSRAM – หลอดไฟท้ายรถยนต์ ออสแรม รถยุโรป – 12V 21/4W (7225)

หลอดไฟท้าย รถยนต์ยุโรป ออสแรม osram 7225

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟท้าย รถยนต์ยุโรป ออสแรม
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) TAIL LAMP LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 21/4W (7225)
ฐาน 2 จุด 2 ไส้ (BAZ15D)
การใช้งาน หลอดไฟท้ายและหลอดไฟเบรค ในดวงเดียวกัน

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

4. OSRAM – หลอดไฟท้ายรถยนต์ ออสแรม หลอดเสียบ T20 – 12V 27/7W (3157)

หลอดไฟท้าย รถยนต์ หลอดเสียบ (T20) พร้อมขั้ว ออสแรม osram 3157

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟท้าย รถยนต์ หลอดเสียบ (T20) พร้อมขั้ว ออสแรม
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM TAIL LAMP LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 27/7W (3157)
ฐาน 2 จุด 2 ไส้ (W2.5x16q)
การใช้งาน หลอดไฟท้ายและหลอดไฟเบรค ในดวงเดียวกัน

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

5. OSRAM – หลอดไฟท้ายรถยนต์ ออสแรม หลอดเสียบ T20 – 12V 21/5W (7515)

หลอดไฟท้าย หลอดเสียบ T20 รถยนต์ ออสแรม osram 7515

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟท้าย หลอดเสียบ T20 รถยนต์ ออสแรม
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM TAIL LAMP LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 21/5W (7515)
ฐาน 2 จุด 2 ไส้ (W3x16q)
การใช้งาน หลอดไฟท้ายและหลอดไฟเบรค ในดวงเดียวกัน

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สรุป

นึกถึง " หลอดไฟท้าย หลอดไฟเบรค " นึกถึง " Cartakecare.com "
Cartakecare.com | ศูนย์รวม น้ำมันเครื่อง จารบี เคมีภัณฑ์ สำหรับรถคุณ - We help you " Road-Ready "