แสดง 25 รายการ


คุณสมบัติ หลอดไฟหน้า

  • ใช้เป็น หลอดไฟหน้า หรือ ใช้เป็นหลอดไฟตัดหมอก, หลอดไฟสปอร์ตไลท์ ได้
  • แรงดันไฟ 12V ใช้กับรถยนต์ หรือ รถมอเตอร์ไซด์
  • แรงดันไฟ 24V ใช้สำหรับรถบรรทุก รถบัส หรือรถขนาดใหญ่

Cartakecare.com | ศูนย์รวม น้ำมันเครื่อง จารบี เคมีภัณฑ์ สำหรับรถคุณ - We help you " Road-Ready "

1. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม H1 : 12V 55W (64150), 12V 100W (62200), 24V 70W (64155), 24V 100W (62241)

OSRAM หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม H1 12V 55W 64150

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว H1
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) H1 OSRAM HEAD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 55W (64150)
12V 100W (62200)
24V 70W (64155)
24V 100W (62241)
ฐาน P14,5s
การใช้งาน ใช้เป็นหลอดไฟตัดหมอก หรือ หลอดไฟสปอร์ตไลท์ ได้

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม H27/1 : 12V 27W (880)

OSRAM หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม H27/1 12V 27W 880

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว H27/1
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) H27/1 OSRAM HEAD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 27W (880)
ฐาน PG13
การใช้งาน หลอดไฟสปอร์ตไลท์ หลอดไฟตัดหมอก

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

3. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม H27/2 : 12V 27W (881)

OSRAM หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม H27/2 12V 27W 881

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว H27/2
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) H27/2 OSRAM HEAD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 27W (881)
ฐาน PGJ13
การใช้งาน หลอดไฟสปอร์ตไลท์ หลอดไฟหน้า

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

4. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม H3 : 12V 55W (64151), 12V 100W (62201SBP), 24V 70W (64156), 24V 100W (62243)

OSRAM หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว H3 12V 55W 64151

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว H3
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) H3 OSRAM HEAD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 55W (64151)
12V 100W (62201SBP)
24V 70W (64156),
24V 100W (62243)
ฐาน PK22s
การใช้งาน หลอดไฟสปอร์ตไลท์ หรือ หลอดไฟตัดหมอก

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

5. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม ขั้ว H11 : 12V 55W (64211)

OSRAM หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม ขั้ว H11 12V 55W 64211

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว H11
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) H11 OSRAM HEAD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 55W (64211)
ฐาน PGJ19-2
การใช้งาน หลอดไฟตัดหมอก หลอดไฟสปอร์ตไลท์

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

6. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม ขั้ว H15 : 12V 55W (64176)

OSRAM หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว H15 12V 55/15W 64176

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว H15
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) H15 OSRAM HEAD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 55/15W (64176)
ฐาน PGJ23t-1
การใช้งาน หลอดไฟตัดหมอก หลอดไฟสปอร์ตไลท์

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

7. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม ขั้ว H16 : 12V 19W (64219)

OSRAM หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว H16 12V 19W 64219

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว H16
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) H16 OSRAM HEAD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 19W (64219)
ฐาน PGJ19-3
การใช้งาน หลอดไฟหน้าตัดหมอก ไฟสปอร์ตไลท์ รถยนต์

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

8. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม ขั้ว H7 : 12V 55W (64210), 12V 80W (62261SBP), 24V 70W (64215)

OSRAM หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว H7 12V 55W 64210

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว H7
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) H7 OSRAM HEAD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 55W (64210)
12V 80W (62261SBP)
24V 70W (64215
ฐาน PX26d
การใช้งาน ใช้เป็น หลอดไฟหน้า หรือ หลอดไฟตัดหมอก

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

9. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม ขั้ว H8 : 12V 35W (64212)

OSRAM หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม ขั้ว H8 12V 35W 64212

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว H8
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) H8 OSRAM HEAD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 35W (64212)
ฐาน PGJ19-1
การใช้งาน หลอดไฟตัดหมอก หรือ หลอดไฟสปอร์ตไลท์

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

10. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม ขั้ว H9 : 12V 65W (64213)

OSRAM หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว H9 12V 65W 64213

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว H9
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) H9 OSRAM HEAD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 65W (64213)
ฐาน PGJ19-5
การใช้งาน หลอดไฟสปอร์ตไลท์

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

11. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม ขั้ว HB1 : 12V 65/45W (9004)

OSRAM หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว HB1 12V 65/45W 9004

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว HB1
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) HB1 OSRAM HEAD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 65/45W (9004)
ฐาน P29t
การใช้งาน หลอดไฟตัดหมอก หลอดไฟสปอร์ตไลท์

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

12. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม ขั้ว HB3 : 12V 65W (9005)

OSRAM หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว HB3 12V 65W 9005

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า (ไฟสูง) รถยนต์ ออสแรม ขั้ว HB3
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) HB3 OSRAM HEAD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 65W สูง (9005)
ฐาน P20d
การใช้งาน หลอดไฟตัดหมอก หลอดไฟสปอร์ตไลท์ ไฟสูง

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

13. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม ขั้ว HB4 : 12V 51W (9006)

OSRAM หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว HB4 12V 51W 9006

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า (ไฟต่ำ) รถยนต์ ออสแรม ขั้ว HB4
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) HB4 OSRAM HEAD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 51W ต่ำ (9006)
ฐาน P22d
การใช้งาน หลอดไฟหน้า หลอดไฟตัดหมอก หลอดไฟสปอร์ตไลท์

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

14. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม HIR2 12V 55W (9012)

OSRAM หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม HIR2 12V 55W 9012

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว HIR2
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) HIR2 OSRAM HEAD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 55W (9012)
ฐาน PX22d
การใช้งาน หลอดไฟตัดหมอก หลอดไฟสปอร์ตไลท์

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

15. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ออสแรม H4 : 12V 60/55W (64193), 12V 100/90W (62204), 12V 130/90W (62218SB), 24V 75/70W (64196), 24V 100/90W (62248SB), 24V 130/90W (62249)

หลอดไฟหน้ารถยนต์ H4 osram 12V 60/55W 64193

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า รถยนต์ ออสแรม ขั้ว H4
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) H4 OSRAM HEAD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 60/55W (64193)
12V 100/90W (62204)
12V 130/90W (62218SB)
24V 75/70W (64196)
24V 100/90W (62248SB)
24V 130/90W (62249)
ฐาน P43t
การใช้งาน

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

16. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ ออสแรม S2 : 12V 35/35W (62327)

หลอดไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ S2 ออสแรม 12V 35/35W 62327

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า รถมอเตอร์ไซค์ ออสแรม S2
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM HEAD LIGHT BULB S2 (Motorcycle)
แรงดันไฟ 12V 35/35W (62327)
ฐาน BA20d
การใช้งาน หลอดไฟหน้าแบบฮาโลเจน

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

17. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ ออสแรม : 12V 35/35W (62337) 1 ติ่ง

หลอดไฟหน้า รถมอเตอร์ไซค์ ออสแรม 1 ติ่ง 12V 35/35W 62337

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า รถมอเตอร์ไซค์ ออสแรม
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM HEAD LIGHT BULB 62337 (Motorcycle)
แรงดันไฟ 12V 35/35W (62337)
ฐาน P15d-25-1
การใช้งาน หลอดไฟหน้าฮาโลเจน รถมอเตอร์ไซค์

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

18. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ ออสแรม : 12V 35/35W (62347) 3 ติ่ง

หลอดไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ 3 ติ่ง ออสแรม 12V 35/35W 62347

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า รถมอเตอร์ไซค์ ออสแรม 62347
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM HEAD LIGHT BULB 62347 (Motorcycle)
แรงดันไฟ 12V 35/35W (62347)
ฐาน P15d-25-3
การใช้งาน หลอดไฟตัดหมอก หลอดไฟหน้า

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

19. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ซีนอน ออสแรม HID – D2R : 12V 35W (66250)

หลอดไฟหน้ารถยนต์ ซีนอน ออสแรม HID D2R 12V 35W 66250

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟซีนอน รถยนต์ ออสแรม  HID – D2R
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM HEAD LIGHT BULB HID – D2R
แรงดันไฟ 12V 35W 4100K (66250)
ฐาน P32d-3
การใช้งาน ใช้เป็นหลอดไฟหน้าซีนอน หรือไฟตัดหมอก

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

20. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ซีนอน ออสแรม HID – D1S : 12V 35W (66140)

หลอดไฟหน้ารถยนต์ ซีนอน ออสแรม HID D1S 12V 35W 66140

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า ซีนอน รถยนต์ ออสแรม  HID – D1S
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM HEAD LIGHT BULB HID – D1S
แรงดันไฟ 12V 35W (66140)
ฐาน PK32d-2
การใช้งาน หลอดไฟซีนอน

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

21. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ซีนอน ออสแรม HID – D2S : 12V 35W (66240)

หลอดไฟหน้ารถยนต์ ซีนอน ออสแรม HID D2S 12V 35W 66240

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้าซีนอน รถยนต์ ออสแรม  HID – D2S
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM HEAD LIGHT BULB HID – D2S
แรงดันไฟ 12V 35W 4250K (66240)
ฐาน P32d-2
การใช้งาน ใช้เป็นหลอดไฟตัดหมอก หรือ หลอดไฟหน้ารถ

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

22. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ซีนอน ออสแรม HID – D3S : 12V 35W (66340)

หลอดไฟหน้ารถยนต์ ซีนอน ออสแรม HID D3S 12V 35W 66340

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้า แบบซีนอน รถยนต์ ออสแรม  HID – D3S
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM HEAD LIGHT BULB HID – D3S
แรงดันไฟ 12V 35W (66340)
ฐาน PK32d-5
การใช้งาน ใช้เป็นหลอดไฟหน้ารถยนต์ หรือ หลอดไฟหน้าซีนอน

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

23. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ซีนอน ออสแรม HID – D4R : 12V 35W (66450)

หลอดไฟหน้ารถยนต์ ซีนอน ออสแรม HID D4R 12V 35W 66450

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้าซีนอนรถยนต์ ออสแรม  HID – D4R
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM HEAD LIGHT BULB HID – D4R
แรงดันไฟ 12V 35W (66450)
ฐาน P32d-6
การใช้งาน ใช้เป็นหลอดไฟหน้า แบบซีนอน

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

24. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ซีนอน ออสแรม HID – D4S : 12V 35W (66440)

หลอดไฟหน้ารถยนต์ ซีนอน ออสแรม HID D4S 12V 35W 66440

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟซีนอน รถยนต์ ออสแรม  HID – D4S
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM HEAD LIGHT BULB HID – D4S
แรงดันไฟ 12V 35W (66440)
ฐาน P32d-5
การใช้งาน ใช้เป็นหลอดไฟหน้ารถยนต์ซีนอน

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

25. OSRAM – หลอดไฟหน้ารถยนต์ ซีนอน ออสแรม HID – D8S : 12V 35W (66548)

หลอดไฟหน้ารถยนต์ ซีนอน ออสแรม HID D8S 12V 35W 66548

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟซีนอน รถยนต์ ออสแรม  HID – D8S
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM HEAD LIGHT BULB HID – D8S
แรงดันไฟ 12V 35W (66548)
ฐาน PK32d-1
การใช้งาน ใช้เป็นหลอดไฟหน้ารถยนต์ แบบหลอดซีนอน

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สรุป

นึกถึง " หลอดไฟหน้า หลอดไฟตัดหมอก หลอดไฟสปอร์ตไลท์ รถยนต์ รถบรรทุก " นึกถึง " Cartakecare.com "

Cartakecare.com | ศูนย์รวม น้ำมันเครื่อง จารบี เคมีภัณฑ์ สำหรับรถคุณ - We help you " Road-Ready "