แสดง 9 รายการ


คุณสมบัติ หลอดไฟหน้าปัด

  • ใช้เป็น หลอดไฟหน้าปัด หรือหลอดไฟเรือนไมล์รถยนต์
  • แรงดันไฟ 12V ใช้กับรถยนต์ หรือ รถมอเตอร์ไซด์
  • แรงดันไฟ 24V ใช้สำหรับรถบรรทุก รถบัส หรือรถขนาดใหญ่
  • เป็นหลอดขั้ว เขี้ยวเสมอ (1 จุด 1 ไส้)

Cartakecare.com | ศูนย์รวม น้ำมันเครื่อง จารบี เคมีภัณฑ์ สำหรับรถคุณ - We help you " Road-Ready "

1. OSRAM – หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ ออสแรม 12V 4W (3893) และ 24V 4W (3930)

หลอดไฟหน้าปัด รถยนต์ ออสแรม osram 3893 3930

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้าปัด รถยนต์ รถบรรทุก ออสแรม
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) DASHBOARD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 4W (3893, หลอด 103)
24V 4W (3930, หลอด 104)
ฐาน 1 จุด 1 ไส้ (BA9S)
การใช้งาน หลอดไฟหน้าปัด หรือ หลอดไฟหรี่

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2. OSRAM – หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ ออสแรม แบบหลอดเสียบ T5 : 12V 1.2W (2721), 12V 2W (2722), 24V 1.2W (2741)

หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ ออสแรม t5 12V 1.2W 2721

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ แบบหลอดเสียบ T5
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM DASHBOARD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 1.2W (2721)
  12V 2W (2722)
  24V 1.2W (2741)
ฐาน W2x4.6d
การใช้งาน ใช้เป็นหลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ แบบหลอดจิ๋ว T5

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

3. OSRAM – หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ ออสแรม แบบหลอดเสียบ T5 ขั้วสีดำ : 12V 1.2W (2351MFX6)

หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ ออสแรม พร้อมขั้ว 12V 1.2W 2721MF

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ แบบหลอดเสียบ ขั้วสีดำ T5
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM DASHBOARD LIGHT BULB  T5
แรงดันไฟ 12V 1.2W (2351MFX6)
ฐาน BX8.4d
การใช้งาน ใช้เป็นหลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ แบบหลอดเสียบ T5

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

4. OSRAM – หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ ออสแรม แบบหลอดเสียบ T5 ขั้วสีส้ม : 12V 1.1W (2473MFX6)

หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ ออสแรม t5 ขั้วสีส้ม 12V 1.1W 2473MFX6

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ แบบหลอดเสียบ ขั้วสีส้ม T5
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM DASHBOARD LIGHT BULB T5
แรงดันไฟ 12V 1.1W (2473MFX6) 
ฐาน BX8.4d 
การใช้งาน ใช้เป็นหลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ แบบหลอดเสียบ T5

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

5. OSRAM – หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ ออสแรม แบบหลอดเสียบ T5 ขั้วสีเขียว : 12V 2W (2352MFX6)

หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ ออสแรม t5 ขั้วสีเขียว 12V 2W 2352MFX6

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ แบบหลอดเสียบ ขั้วสีเขียว T5
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM DASHBOARD LIGHT BULB T5
แรงดันไฟ 12V 2W (2352MFX6)
ฐาน BX8.4d
การใช้งาน ใช้เป็นหลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ แบบหลอดเสียบจิ๋ว T5

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

6. OSRAM – หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ ออสแรม แบบหลอดเสียบ T5 ขั้วสีเนื้อ : 12V 1.5W (2452MFX6)

หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ ออสแรม t5 ขั้วสีเนื้อ 12V 1.5W 2452MFX6

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ แบบหลอดเสียบ ขั้วสีเนื้อ T5
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM DASHBOARD LIGHT BULB T5
แรงดันไฟ 12V 1.5W (2452MFX6)
ฐาน BX8.4d
การใช้งาน ใช้เป็นหลอดไฟหน้าปัด รถยนต์ แบบหลอดเสียบจิ๋ว T5

 

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

7. OSRAM – หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ ออสแรม แบบหลอดเสียบ T5 พร้อมขั้ว : 12V 1.2W (2721MF), 24V 1.2W (2741MF)

หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ ออสแรม พร้อมขั้ว 12V 1.2W 2721MF

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ แบบหลอดเสียบ T5 พร้อมขั้ว
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM DASHBOARD LIGHT BULB
แรงดันไฟ 12V 1.2W (2721MF)
  24V 1.2W (2741MF)
ฐาน B8.5d
การใช้งาน ใช้เป็นหลอดไฟหน้าปัด รถยนต์ แบบหลอดจิ๋ว T5

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

8. OSRAM – หลอดไฟหรี่หน้ารถยนต์ ออสแรม แบบหลอดเสียบ T10 : 12V 2W (2820), 12V 3W (2821), 12V 5W (2825), 24V 5W (2845)

หลอดไฟหรี่หน้ารถยนต์ ออสแรม t10 12V 2W 2820

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหรี่หน้ารถยนต์ แบบหลอดเสียบ T10
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM DIMMING BULB T10
แรงดันไฟ 12V 2W (2820)
  12V 3W (2821)
  12V 5W (2825)
  24V 5W (2845)
ฐาน W2.1×9.5d
การใช้งาน ใช้เป็นหลอดไฟหรี่ หรือ หลอดไฟหน้าปัด รถยนต์ แบบหลอดเสียบ

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

9. OSRAM – หลอดไฟหรี่หน้ารถยนต์ ออสแรม แบบหลอดเสียบ T10 สีส้ม : 12V 5W (2827)

หลอดไฟหรี่หน้ารถยนต์ ออสแรม สีส้ม 12V 5W 2827

ตารางรายละเอียด

ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาไทย) หลอดไฟหรี่หน้ารถยนต์ แบบหลอดเสียบ T10 สีส้ม
ชื่อผลิตภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ) OSRAM DIMMER LIGHT BULB 2827
แรงดันไฟ 12V 5W (2827)
ฐาน W2.1×9.5d
การใช้งาน เป็นหลอดไฟหรี่หรือหลอดไฟหน้าปัดรถยนต์ แบบหลอดเสียบ T10

อบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

HOT LINE :   081-750-1559,   086-999-0075,   088-254-2370,   088-254-2371

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สรุป

นึกถึง " หลอดไฟหน้าปัด หลอดไฟเรือนไมล์ รถยนต์ รถบรรทุก " นึกถึง " Cartakecare.com "

Cartakecare.com | ศูนย์รวม น้ำมันเครื่อง จารบี เคมีภัณฑ์ สำหรับรถคุณ - We help you " Road-Ready "